0

سامانه ستاره دوتایی از دریچه تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا

Eta Carinae (“اتا شاه‌تخته” یا “اتا کارینا”) یک double star system (سامانه ستاره‌ای دوتایی) در صورت فلکی carina (شاه‌تخته) است که ۷۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.     اتا شاه‌ تخته یا اتا کارینا یک سامانه ستاره‌ای دوتایی… ادامه مطلب